Posted on: 15 grudnia, 2022 Posted by: redakcja serwisu Comments: 0
odpylanie przemyslowe

Przedsiębiorstwa, zatrudniając pracowników, muszą dbać o ich bezpieczeństwo i komfort pracy. Hale przemysłowe powinny być wyposażone w odpowiednią wentylację, która zapewni wymianę powietrza w obiekcie. Odpylanie jest jednym z ważniejszych procesów w wielu sektorach przemysłu. Na czym polega i dlaczego jest takie istotne?

Odpylanie przemysłowe – gdzie znajduje zastosowanie?

Odpylanie przemysłowe pozwala na zachowanie odpowiedniego poziomu emisji pyłu, który zawarty jest w spalinach i gazach, pochodzących z różnych procesów technologicznych. Pył i cząsteczki pojawiają się w powietrzu z różnych powodów. Mogą występować w spalinach z kotłów energetycznych, zwłaszcza tych opalanych węglem. Układy odpylania stosuje się w wielu gałęziach przemysłu. W metalurgii pyły muszą być usuwane na skutek procesów  szlifowania, śrutowania, polerowania czy przesypywania materiałów. Odpylacze przemysłowe mają także zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu, gdzie problem pyłu związany jest z rodzajem wytwarzanego surowca. Stosowane są zarówno w w cementowniach, jak i cukrowniach. Ważne jest, by urządzenia były odpowiednio dobrane do potrzeb konkretnej produkcji.

Jak działają odpylacze przemysłowe?

Przemysłowe systemy wentylacyjne Rebelion Dybowski Sebastian muszą być dobrane do potrzeb hali produkcyjnej i wykonywanej na niej pracy. W zależności od rodzaju cząsteczek zawieszonych w powietrzu, a także źródła ich emisji, należy zastosować odpowiednie filtry. Mogą to być filtry workowe pionowe lub poziome, a także cyklofiltry czy odpylacze mechaniczne.  W trakcie procesu filtracji oddzielone oczyszczone powietrze jest oddawane do atmosfery, a wyłapany pył jest zagospodarowywany przez inwestora. Od odpylania spalin z instalacji energetycznych wykorzystuje się filtry workowe. Urządzenia odpylające pracują z pyłami niewybuchowymi, jak i pylistymi zanieczyszczeniami o właściwościach wybuchowych.

Wybór odpylaczy przemysłowych jest szeroki. Warto dobrać je do potrzeb swojego przemysłu i wykonywanej pracy na halach produkcyjnych.

Leave a Comment