Posted on: 23 czerwca, 2023 Posted by: redakcja serwisu Comments: 0
umowa darowizny

Darowizna to jedno z najpopularniejszych sposobów przeniesienia własności na rzecz innych osób w Polsce, zwłaszcza w przypadku nieruchomości i wartościowych przedmiotów. Wszystkim zainteresowanym tym tematem zadaje się pytanie: czy umowę darowizny trzeba spisywać u notariusza? W niniejszym artykule szczegółowo omówimy to zagadnienie, analizując przepisy prawa cywilnego oraz podatkowego oraz zwracając uwagę na sytuacje, w których obowiązek ten istnieje.

Jakie są wymogi formalne umowy darowizny?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 888), darowizna jest umową, na mocy której osoba, która dokonuje darowizny, zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na inną osobę własność swojego majątku lub innego prawa majątkowego. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie wszystkie umowy darowizny podlegają takim samym wymogom formalnym.

Nie zawsze umowa darowizny musi być spisana u notariusza. W sytuacji, gdy darowizna dotyczy nieruchomości czy związanych z nią praw, obowiązkowe jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. To podstawowy warunek ważności takiej umowy, dlatego niezbędne jest skorzystanie z usług notarialnych Kraków.

Podatek od darowizn

Warto również pamiętać o konieczności zgłoszenia darowanej wartości do urzędu skarbowego i ewentualnym obciążeniu podatkiem od darowizn. Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, darowizna podlega opodatkowaniu, jeżeli wartość darowanych przedmiotów przekracza kwoty wolne od podatku. Kwoty te różnią się w zależności od grupy podatkowej, do której należy biorca. Zgłoszenia dokonuje notariusz w Krakowie po czynności notarialnej.

Reasumując, umowy darowizny nie zawsze muszą być spisywane u notariusza. W sytuacji, gdy wartość przedmiotu darowizny nie przekracza 1 000 zł, wystarczy forma pisemna z podpisami stron. Jednakże w przypadku darowizny dotyczącej nieruchomości i innych szczególnych praw, konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Ponadto, należy pamiętać o zgłoszeniu darowizny do urzędu skarbowego oraz ewentualnym obciążeniu podatkiem od darowizn.

Leave a Comment